Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców

Projekt „KUŹNIA KRAŚNICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lider: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS…

0 Komentarzy

Kuźnia pracy

PROJEKT REALIZOWANY W FORMULE PARTNERSKIEJ Lider: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Miasto Kraśnik Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na Lata…

0 Komentarzy

Baza wolontariuszy

Budujemy Bazę Wolontariuszy we współpracy z MOPS Kraśnik. Na naszym pokładzie jest już ponad 20 Wolontariuszy aktywnie wspierających mieszkańców powiatu  kraśnickiego. Wspieramy szczególnie osoby wykluczone społecznie, seniorów oraz osoby z…

0 Komentarzy