Druga kontrola projektu „Kuźnia pracy”

W dniach od 17-21 czerwca odbyła się druga kontrola projektu „Kuźnia pracy’ przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień dot. realizacji projektu i wydatkowania środków finansowych. Projekt realizowany jest z najwyższą starannością, odpowiadając na realne potrzeby mieszkańców Miasta Kraśnik