You are currently viewing Dzień Dziecka 2015

Dzień Dziecka 2015

Nazwa projektu: Dzień Dziecka 2015

Okres realizacji projektu: od 26.05.2015 do 06.06.2015

Nazwa Oferenta: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Głównym celem projektu było zorganizowanie Pikniku z okazji Dnia Dziecka w ramach  promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz dzieci z rodzin ubogich, ich integracji społecznej oraz działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.  Celem głównym projektu była także   integracja  dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym , umożliwienie im wzięcia udziału w imprezie skierowanej ogólnie do dzieci w dniu ich święta, uczestniczenia we wspólnych zabawach  i  konkurencjach sprawnościowych, rywalizowania w konkursach, wspólnego spędzenia czasu z rówieśnikami ale także z rodzicami.

Grupą docelową były dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.  Przez Wnioskodawcę oraz Partnera (MOPS w Kraśniku ) zostały zaproszone dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, często wieloproblemowych, również z problemem alkoholowym, korzystające z pomocy tut. MOPS. Ponieważ była to impreza otwarta uczestnikami były  również dzieci i opiekunowie przypadkowi, mieszkańcy miasta. Było to około . 800 osób w tym ok. 500 to dzieci. 

Szczegółowe działania:

    1. Promowanie haseł dot.  Rodziny, tematyki antyalkoholowej

    2. Promowanie Programu „Postaw na Rodzinę bez alkoholu”

    3. Zaproszenie lokalnych zespołów wokalnych, instrumentalnych, które uświetnią imprezę zapewniając oprawę muzyczną

    4. Wystawienie na placu wozu strażackiego, pokazy związane z gaszeniem pożaru, porady strażaków,  jak uniknąć pożaru w czasie wakacji.

    5. Pokazy policji – instruktaż jak bronić się przed agresywnym psem, jak przetrwać bezpiecznie wakacje, pokaz sprzętu i gadżetów.

    6. Pokaz mody dziecięcej –  konkurs na najoryginalniejszy, najzabawniejszy strój

    7. Konkursy sportowe, konkursy artystyczne 

    8. Zabawa przy muzyce

    9. Wspólne grillowanie – grochówka, kiełbaski, słodki poczęstunek

    10. Nagrody

    11. Zjeżdżalnia 

Rezultaty projektu: 

    • wzrost wiedzy na temat szkodliwości narkotyków i alkoholu poprzez dystrybucję ulotek 

    • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego, bezalkoholowego trybu życia,

    • zminimalizowanie zagrożeń prawidłowego funkcjonowania rodziny, 

    •  odbudowanie więzi rodzinnych,

Koszt całkowity : 5800 zł