„Kuźnia Pracy” – realziacje

W ramach projektu „Kuźnia Pracy” realizujemy aktualnie staże zawodowe, szkolenia, jobcoaching oraz life coaching. Uczestnicy mają możliwość nabycia nowych doświadczeń na rynku pracy. W dniu 17 lipca odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu „Kuźnia pracy” Na spotkaniu zostały omówione następujące tematy:

  • stan rekrutacji uczestników projektów oraz plan na kolejny okres
  • analiza wskaźników i rezultatów projektu
  • zagrożenia i mitygacja ryzyk