rollup_85x200cm

Nazwa: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

KRS: 0000301087

NIP: 7151885402

Adres siedziby: Grunwaldzka 4 A, 23-210 Kraśnik

Prezes: Danuta Szydłowska

Wiceprezes: Edyta Poleszak

Sekretarz: Magdalena Studzińska

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS odgrywa istotną rolę w kształtowaniu lokalnego rozwoju i aktywizacji mieszkańców powiatu kraśnickiego i Miasta Kraśnik, rozwiązując problemy w sposób twórczy i niestandardowy. Zespół Impulsu próbuje dotrzeć do głębi problemów tak by wdrażane rozwiązania  były trwałe i przynoszące szereg korzyści społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie działa od 2008 roku, realizując w tym czasie kilkanaście projektów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu kraśnickiego, wspierając tym samym kilkaset osób w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji.

 

IMPULS realizuje projekty w obszarze aktywizacji, rynku pracy, wdrażania innowacji społecznych. Poprzez  proaktywne działania wspierane są wszystkie grupy społeczne, które szukają przestrzeni do rozwoju i samorealizacji. Stowarzyszenie koncentruje swoje działania szczególnie na  osobach z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i seniorach. Wysoką jakość świadczonych usług w obszarze rynku pracy potwierdza fakt zaproszenia Stowarzyszenia Impuls w osobie Prezes Danuty Szydłowskiej do partycypacji w formie członka Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie  na kadencję 2021 – 2025.

Wykwalifikowana księgowa.

Odpowiedzialna za prawidłowe rozliczanie realizowanych projektów oraz bieżących działań Stowarzyszenia IMPULS. Skrupulatnie dba o prawidłowość wydatkowania środków i współpracę z instytucjami. Posiada bogate doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych. Na co dzień rozlicza dotacje przyznawane w ramach programów UE i komercyjne pożyczki. Możecie ją spotkać również w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Zakrzówku.