Wsparcie dla Ukrainy! Підтримка України!

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w partnerstwie z Powiatem Kraśnickim

Realizuje zadanie publiczne, zlecone przez Prezesa Rady Ministrów

pt. „IMPULS dla Ukrainy – wsparcie psychologiczne, prawne, zawodowe i językowe dla uchodźców z Ukrainy”

Okres realizacji zadania: 01.05.2022 – 31.07.2022

Projekt skierowany do 40 osób dorosłych oraz 20 dzieci.

W ramach projektu oferujemy:

Punkt pomocy psychologicznej

Punkt pomocy prawnej

Punkt pomocy zawodowej

Szkółka języka polskiego

Zapewniamy: wsparcie tłumacza podczas korzystania z poradnictwa, poczęstunek podczas zajęć językowych, materiały do nauki języka polskiego.

Wszystkie działania są bezpłatne.

Підтримка України!

Красницькa Асоціація соціальних ініціатив IMPULS у партнерстві з Красницьким повітом

Виконує громадське завдання на доручення Прем’єр-міністра

під навою „IMPULS для України – психологічна, юридична, професійна та лінгвістична підтримка біженців з України”

Термін виконання завдання: 05.01.2022 – 31.07.2022

Проект призначений для 40 дорослих та 20 дітей.

В рамках проекту пропонуємо:

Пункт психологічної допомоги

Пункт юридичної допомоги

Професійний пункт допомоги

Школа польської мови

Hадаємо: допомога перекладача під час кар’єрного консультування, частування під час мовних занять, матеріали для вивчення польської мови.

Все безкоштовно.