Zasady wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Zasady wydatkowania dokumentowania i rozliczenia środków finansowych